سمینار ۲روزه تازه های هموفیلی با همکاری  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و اکتا فارما از شرکت دارویی پوراطب

تاریخ: ۷و۸ آبان ماه سال ۱۳۹۴

مکان: هتل قصر بوتانیک گرگان