چاپ ماهنامه رازینوس با سابقه ۱۰ سال فعالیت در زمینه علوم دارویی و آرایشی بهداشتی و توزیع در مطب ها، کلینیک ها، مراکز درمانی، کارخانجات، شرکت های دارویی و داروخانه های سراسر کشور

مزایا و امکانات ویژه مجله رازینوس:
توزیع کاتالوگ و بروشور شرکت همراه با مجله رازینوس، در همایش ها و داروخانه ها
تهیه مقالات مرتبط با محصولات شرکت ها توسط متخصصین و اعضاء هئیت علمی دانشگاهها
اختصاص صفحات ویژه در مجله رازینوس به صورت مصاحبه با مدیران عامل
ارسال پیامک تبلیغاتی به داروسازان و پزشکان سراسر کشور( به تفکیک تخصص، شهر و استان)